ASTROLOG Jiří Kubík

Astrolog Jiří Kubík

Astrologii se věnuji od roku 1995, živnostenský list mám vystavený od března 2000. Organizuji setkání Plzeňské astrologické skupiny a jsem správcem Československého astrologického fóra. V rámci těchto astrologických uskupení pravidelně přednáším.

V letech 1995 – 1999 jsem byl typický samouk, který hltal učebnice všech astrologických směrů a škol. V roce 1999 jsem se seznámil s Antonínem Baudyšem mladším, který v Plzni o rok později přednášel v rámci týdenního semináře a domluvil mi můj první astrologický kurz. Studenti z jeho semináře se stali mými prvními žáky. Od roku 2000 jsem v Plzni začal učit ve svém prvním astrologickém kurzu. Tento rok jsem si zažádal o živnostenský list a začal vykládat horoskopy pro veřejnost. V roce 2005 jsem začal studovat, a tak jsem na několik let z časových důvodů přestal organizovat astrologické kurzy. Pro své klienty jsem však pracoval nadále a v tomto období jsem se posouval díky telefonickým diskusím s panem Baudyšem a díky objevování starověkých autorů. V roce 2012 jsem se rozhodl znovu začít věnovat kurzům, a zároveň jsem v tomto roce oslovil kolegy a začal organizovat setkávání Plzeňské astrologické skupiny.

Můj způsob astrologické práce ovlivnil v letech 2000 – 2010 astrolog Doc. Ing. Antonín Baudyš CSc., od první konzultace s ním v únoru 2000 jsem věděl, že jde o astrologa, který mě může astrologicky posunout. Pan Baudyš byl přes 20 let žákem Ing. Josefa Danzera, astrologické legendy, mimo jiné spolupracovníka Jana Kefera a čestného předsedy Astrologické společnosti ČR. Od Ing. Josefa Danzera se naučil způsobu astrologického uvažování a systému výkladu horoskopu, kterému jsem se od něho měl možnost učit.

V roce 2002 jsem se seznámil v rámci astrologické konference, kde jsme oba přednášeli, s anglickým astrologem Richardem Peallingem (UK, Kent). Díky Richardovi mi byla zprostředkována celá řada anglické astrologické literatury, naučil mě pracovat zejména s kompozitními horoskopy a polovičními vzdálenostmi. Důležitá pro mě je spolupráce s Bc. Antonínem Baudyšem mladším, který mi zejména v mých astrologických počátcích velmi pomáhal svojí podporou a díky němu jsem se astrologii začal věnovat profesionálně.

Postupem času jsem dospěl k názoru, že má smysl čerpat především z prvorepublikových učebnic, a to zejména z Praktické astrologie Jana Kefera, které jsem díky kontaktu s panem Baudyšem starším začínal více rozumět. Na moji astrologii později měly velký vliv překlady antických a středověkých astrologických knih do angličtiny. Čerpám z děl Claudia Ptolemaia, římského právníka a astrologa Julia Firmicia Materna, Rhetoria a dalších. Velkou inspirací pro mě jsou knihy, jejichž autory jsou americký astrolog Robert Hand a anglický astrolog Joseph Crayne zaobírající se právě znovuobjevovanými technikami helénských, arabských či středověkých astrologů.

astrolog-horoskop
Narodil jsem se 27.8.1977 1:21 v Jablonci nad Nisou. Užívám relokaci pro Plzeň, kde žiji od 3 let.

Pracuji s astrologickým programem Solar fire 9 a Astrolog 7.10.

Co se týká mého osobního života, jsem od roku 2004 ženatý a v roce 2010 se nám narodil syn Matěj. Civilním zaměstnáním jsem právník ve veřejném sektoru. Absolvoval jsem SPŠ Stavební v Plzni a několik let pracoval jako technik a geodet. V letech 2005 – 2011 jsem studoval na ZČU, fakultě právnické a v letech 2011-2014 jsem absolvoval studia na Nottingham Trent University.


Zajímavosti

Od roku 2001 jsem správcem vlastního webu  www.ceskaastrologie.cz.

Dále spravuji weby:

Od září 2012 organizuji setkávání PLZEŇSKÉ ASTROLOGICKÉ SKUPINY.

Jsem spolu s Antonínem Baudyšem správcem Československého astrologického fóra